DOTACE

V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Říčanský pivovar (registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013509) budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.

Cílovou skupinu projektu tvoří 12 zaměstnanců příjemce dotace. Zaměstnanci budou školeni v měkkých a manažerských dovednostech. Rozpočet projektu činí 512 352,00 Kč, z čehož příspěvek Unie (dotace) je 435 499,20 Kč.